• Logo công ty Giải pháp K&C nhatrongoi.vn
  • Công ty Giải pháp K&C - Dịch vụ tư vấn đầu tư
  • Công ty Giải pháp K&C - sản xuất nguyên liệu dược

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển Thương mại Thiên Tô

Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển Thương mại Thiên Tô , tiền thân là Công ty TNHH Giải Pháp K&C, được thành lập ngày 09 tháng 09 năm 2005 bởi những chuyên gia và cổ đông đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Liên bang Nga và CHLB Đức. Vốn điều lệ: 89.000.000.000 VNĐ (Tám mươi chín tỷ đồng)