• Logo công ty Giải pháp K&C nhatrongoi.vn
  • Công ty Giải pháp K&C - Dịch vụ tư vấn đầu tư
  • Công ty Giải pháp K&C - sản xuất nguyên liệu dược

Tư vấn cho công việc sáp nhập – mua bán doanh nghiệp trong nước.

Tư vấn cho công việc sáp nhập – mua bán doanh nghiệp trong nước. Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đó là cách thức chủ yếu để các Doanh nghiệp cơ cấu lại, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của mình và đem lại thu nhập cho chủ sở hữu và các nhà đầu tư.

Về cơ bản, quy trình mua bán, thâu tóm, sáp nhập Doanh nghiệp gồm những bước sau:

1.      Định giá doanh nghiệp

2.      Tư vấn xây dựng bản chào

3.      Tư vấn chiến lược mua bán, sáp nhập

4.      Tư vấn xây dựng, thương lượng Hợp đồng và giám sát thực hiện Hợp đồng

5.      Tư vấn và soạn thảo hồ sơ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Tiến hành thủ tục mua bán, sáp nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.