• Logo công ty Giải pháp K&C nhatrongoi.vn
  • Công ty Giải pháp K&C - Dịch vụ tư vấn đầu tư
  • Công ty Giải pháp K&C - sản xuất nguyên liệu dược

Dự án bảo tồn và nhân giống cây thông đỏ tại tỉnh Bắc Kạn

Dự án bảo tồn và nhân giống cây thông đỏ tại tỉnh Bắc Kạn Công ty TNHH Giải pháp K&C đang triển khai dự án bảo tồn và nhân giống cây thông đỏ. Mục tiêu của dự án cung cấp nguyên liệu sản xuất bột Paclitaxel từ lá cây thông đỏ...

Bảo tồn và nhân giống cây thông đỏ

1.Địa điểm: Huyện Ba Bể, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

2.Diện tích dự án: 2000 ha

3.Tổng vốn đầu tư: 2.500.000 USD

4.Thời gian hoạt động của dự án: 30 năm

5.Sản phẩm của dự án:

Lá cây thông đỏ dùng để sản xuất bột Paclitaxel

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn chủ đầu tư

7. Thị trường tiêu thụ sản phẩm:  Thị trường trong và ngoài nước