• Logo công ty Giải pháp K&C nhatrongoi.vn
  • Công ty Giải pháp K&C - Dịch vụ tư vấn đầu tư
  • Công ty Giải pháp K&C - sản xuất nguyên liệu dược

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất nguyên liệu dược Bắc Kạn

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất nguyên liệu dược Bắc Kạn Công ty TNHH Giải pháp K&C đang thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất nguyên liệu dược tại Bắc Kạn nhằm sản xuất bột Letinen điều trị ung thư từ cây nấm hương, phục vụ xuất khẩu...

Tên dự án: Nhà máy sản xuất nguyên liệu dược Bắc Kạn

1.Địa điểm: Thôn Nà Roòng, Xã Như Cố, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

2.Diện tích xây dựng: 13.642m2

3.Tổng vốn đầu tư: 292.000.000.000  VNĐ

4.Thời gian triển khai dự án: 10/2014 đến 12/2016

5.Thời gian hoạt động của dự án: 30 năm

6.Sản phẩm của dự án:

-Bột Lentinan (sản xuất từ Nấm hương)

-Bột  Paclitaxel (sản xuất từ cây thông đỏ)

7. Hình thức đầu tư: 100% vốn chủ đầu tư, theo mô hình chuyển giao công nghệ nước ngoài

8. Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Thị trường nước ngoài.